Gültepe Mah. Reyhan Cad. No: 30A/1 Küçükçekmece/İstanbul

Konservatif ve Restoratif Diş Hekimliği

KONSERVATİF

Diş hekimliğinde konservatif tedavi, diş hekiminin çürük oluşmasını engelleme çabalarından başlar, oluşan çürüğü fazla ilerlemeden tedavi etmeye veya çürüğü temizleyerek kaybolan diş dokusunu onarmaya kadar uzanır. Hastanın, ilk ziyaretinde alınan anamnezi (şikâyetinin ve genel sağlık durumunun hikâyesi), çekilen röntgenler sonucunda konulan tanı, hekimi konservatif veya endodontik tedavi konusunda bir seçim yapmaya götürür. En basit konservatif tedavi; çürüğün oluşumunu engelleyecek önerilerdir. En bilineni ve yaygını ise çürük oluşan bir dişin, dolgu malzemeleri yardımıyla onarılmasıdır. Dişlerde dolgu yapımı için, diş dokusunun çeşitli nedenlerle bozulmuş olması gerektir (çürük, aşınma, renk ve yapı bozukluğu, gelişimsel, travma vs.). Yapılan dolgu yardımıyla doğal dişe, kaybolan estetik ve fonksiyonunun geri verilmesi amaçlanır. Dolgu yapımı için çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan dolgu malzemeleri; amalgam, kompozit materyalleri (Estetik Dolgu) ve porselen dir. Günümüzde amalgam (gümüş içerikli ve gümüş renkli) dolguların kullanımı azalırken, doğal diş rengindeki kompozit ve porselen dolguların kullanımı artmaktadır.

RESTORATİF

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim dalında sadece diş yapılarının gelişimsel ve kazanılmış hastalıkları nedeniyle görülebilen form bozukluklarını düzeltmek, restore etmek, dişin fonksiyon ve estetiğini yeniden kazandırılır. Fakat daha da önemlisi, koruyucu diş hekimliği prensiplerini uygulama ve yaygınlaştırma sorumluluğunu üstlenir. Anabilim Dalı Kliniğimizde, erişkinlerde, çeşitli nedenlerle (çürük, aşınma, renklenmeler, yapısal kayıplar v.b.) diş sert dokularında oluşabilen bozuklukların teşhis ve tedavileri güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak yapılmaktadır. Ayrıca Estetik diş hekimliğindeki güncel bilgi ve beceriler de (beyazlatma, kompozit-porselen venerler, inley-onley yapımı) tedavi prosedürleri arasında yer almaktadır. Estetik değeri olduğu kadar genel sağlık üzerinde de etkisi olan diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi, gerekli tedavilerin uygulanması ve böylece toplumun yaşam kalitesinin artırılması temel amacımızdır.

KANAL TEDAVİSİNE İHTİYACINIZ OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Sıcak ve soğuğa karşı hassasiyet,
Çiğnerken oluşan ağrı ya da rahat çiğneyememe,
Bir anda baş gösteren diş ağrısı, (Ekseri gece olmak üzere)
Dişe, ağza alınan bir darbe sonrasında dişin renk değiştirmesi.

INLEY – ONLEY

Porselen dolgu kavramı, inley onley terimlerini içerisinde barındıran bir kavramdır. Basit olarak aynı şeyleri ifade ederler. Inley ve onleyler, dolgu ve kuron (kaplama) arasında bir çözümdür. Dolguyu destekleyebilecek yeterli miktarda diş yapısı bulunmadığı takdirde ve diş kuron ile kaplanacak derecede zarar görmemiş ise inley ya da onleyler kullanılır. Inleyle karşılaştırıldığında onleyler daha geniş alanı kapsarlar. İnleyler dolguya daha çok benzer ancak dişlerin çiğneme yüzeylerinde bulunan tepecikleri (tüberkül) arasında yer alırlar. Onley ise bir ya da daha fazla tepeciği de örtecek biçimde yapılır.

Seramik dolgular çürük, kanal tedavisi ya da travma gibi etkenlere bağlı olarak, dişlerde meydana gelen madde kaybını, sadece dişin eksik olan bölümlerini tamamlayacak şekilde restore eden bir tür bölümlü porselen dolgulardır. Başka bir deyişle laboratuvarda kuvvetlendirilen kompozit veya porselenden oluşturulmuş olan bir tür dolgudur. Diğer dolgulara göre komşu dişlere çok daha iyi uyum sağlanır.

Seramik dolgularda lamina veneerlerdeki gibi dişin sağlam olan kısmı doğal şekliyle korunmaktadır. Bu tür dolgular estetik ve konfor beklentisi olan hastalarda metalik ve koyu renkli olan amalgam dolguların yerine tercih edilmektedir. Özellikle amalgam dolguların yenilenmesinde en ideal seçenek olarak kullanılmaktadırlar.

Seramik dolgular dişte çok fazla madde kaybı olduğunda ve dişin iyice küçültülerek kuron uygulaması yapılmasını gerektiren durumlarda, sağlıklı olan diş dokusunu koruma amaçlı geliştirilen bir dolgu yöntemidir. Seramik dolguların tedavi ömrü kompozit dolgulara oranla daha uzun olmaktadır. Porselen dolgunun sertliği dişle aynı olduğundan ısırma kuvvetlerinde oluşan kırılmaları önlemekte ve dişin eskisi gibi sağlıklı olmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca diş renginde hazırlandığı için, seramik dolgular dışarıdan çıplak gözle ayırt edilemeyecek kadar doğal durmaktadır.

Seramik dolguların avantajları nelerdir?

Seramik inley onley dolgular, dişte sağlam kalan zayıf dokuyla çok iyi uyum göstererek, doğal yapıların uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kalmalarını sağlar.
Dişle birebir ve stressiz bir ilişki kurduklarından dolayı porselen dolgular, dişlerin zayıf alanlarında olabilecek çatlamaları ve kırılmaları engeller.
Diş yapısına birebir uyumlu olarak hazırlanan seramik inley onley dolgu, kompozit dolguda olduğu gibi, ileri dönemde marjinal kenar sızıntısına neden olmaz. Seramik inley onley dolgularda bu sorunlar kesinlikle yaşanmaz.
Seramik inley onley dolguların çiğneme yüzeyiyle, ara yüzeyleri oldukça iyi cilalıdır. Bu nedenle bakteri tutmaz ve leke oluşumuna izin vermez.
Kompozit dolgularda orta ve geç dönemde meydana gelen aşınma ve deformasyon sorunlarının hiç birisi seramik inley onley dolgularda yaşanmamaktadır.
Seramik inley onley dolgulara estetik ve uzun ömürlüdür. Biyolojik olarak iyi uyum sağlar ve alerjik reaksiyona neden olamazlar. Ayrıca diş restorasyon uyumu oldukça hassastır.
Seramik inley onley dolgularda çiğneme yüzeylerinin dişin anatomik çiğneme hattının birebir aynısı olması yüzünden, çiğneme ve öğütme eylemleri sırasında kompozit dolgulardan çok daha fazla üstün özellikleri vardır.
Seramik inley onley dolguların laboratuvar ortamında hazırlanması nedeniyle dişin eksik konturlarını ve komşu dişlerle olan kontakt yerlerini anatomik yönden mükemmele yakın taklit ederler. Bu yüzden diş aralarına gıda artıklarının birikmesini önler ve bu nedenle ortaya çıkabilecek sıkıntılar yaşanmaz. Bu nedenle kişiler oldukça rahat eder. Et gibi sert besinlerin tüketilmesi sırasında, porselen inley onley dolgularda sorun yaşanmaz.
Seramik inley onley dolgu maddesi preslenmiş porselenden oluşur. Bu madde kompozit içeriğe sahip olan dolgulardan daha fazla dayanıklı bir yapıdadır.

Seramik dolgu nasıl yapılır?

Önce kişinin dişi tüm çürüklerinden temizlenir. Daha sonra ilgili diş porselen dolgu için uygun şekle getirilir. Porselen dolgu yapılacak olan dişin hassas ölçüsü alınır ve laboratuvara gönderilir. Ardından seramik dolgu yapılacak dişin boşluğu geçici dolgu maddesiyle kapatılır. Doktorun almış olduğu ölçüye göre hazırlanmış olan modelde, porselen dolgu yapılan dişin her çeşit anatomik formunu tamamlatacak şekilde, eksik olan kısımlar uygun mum modelajla tamamlanır.

Mum maket kullanılarak seramik inley ya da onley malzemesi eksik diş formunu aynen tamamlayacak şekilde laboratuvar ortamında elde edilmiş olur. Bu malzemenin dişle mükemmel uyumunu sağlamak için, referans alçı modele göre porselen parça kalıbın üzerinde düzeltilmesi deneyimli diş teknisyeni tarafından yapılır. Teknisyenin hazırladığı inley ya da onley dolgu parçası uzman doktora yollanır ve hazır olan porselenin ağız içinde provası yapılır. Eğer porselen tam olarak uyum sağlarsa, doktor tarafından adeziv sistemle yerine adapte edilerek, dişle bütünleşmesi sağlanır. Dolgunun üzerine cila ve polisaj uygulaması yapılır. Bu şekilde tedavi sona erdirilir.

Seramik dolguların dezavantajları nelerdir?

Bu dolgular oldukça hassas bir çalışma ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Eğer konusunda uzman hekimler tarafından uygun şekilde yapılmazlarsa, dişle aynı uyumu sağlamazlar. Dolayısıyla tedavi sonrasında yukarıda belirtilen tüm olumlu özelliklerden fayda sağlanamaz.

ONLINE RANDEVU

!
!
!
İptal
Kolayca Randevu Alın!
Yandaki formu doldurarak bizlere anında ulaşabilirsiniz. Yetkilimiz sizlere ulaşarak detaylı bilgilendirme sağlayacaktır.